600

ΕΣΠΑ

ΤΕΧΝΟΜΕΤ ΑΕΚαλώς Ήλθατε

Η ΤΕΧΝΟΜΕΤ ΑΕ είναι μια εταιρία με αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή και το εμπόριο Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος.

Πατήστε πιο κάτω για να να μάθετε περισσότερα για εμάς.

Εταιρικό Προφίλ

texnomet square

ΠιστοποιητικάΔιασφάλιση Ποιότητας

Η ΤΕΧΝΟΜΕΤ Α.Ε αποβλέπει στην ποιότητα σαν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της, και δεσμεύεται να προμηθεύει τους πελάτες της με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα.


Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΤΕΧΝΟΜΕΤ Α.Ε εχει πιστοποιηθεί από την MIRTEC AE και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.


Κύριος στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ικανοποίηση αλλά και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μέσω των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.


Η αποτελεσματική εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι σταθερή επιδίωξή μας και επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και συμμετοχής των εργαζόμενων και της αμέριστης συμπαράστασης της Διοίκησης.

 

ΠιστοποιητικάΠιστοποιητικάΠιστοποιητικά

Κοινωνική Δικτύωση

Βρείτε μας επίσης:

 

logo white bg

Επικοινωνία

ΤΕΧΝΟΜΕΤ ΑΕ

Έδρα: Θέση Αγία Μαρίνα, Ασπρόπυργος, 193 00
τηλ. 210 5578891, φαξ. 210 5570206
Υποκατάστημα: Θέση Σέσι, Σχηματάρι, 32 009
τηλ. 22620 579156, φαξ. 22620 58162
mail: texnomet@yahoo.gr